Bên hồ câu :)

Riêng tiennm đã câu được 03 con, mỗi con nặng khoảng hơn 1 kg. Anh em làm om dưa đánh chén rồi người câu tiếp, người… ngủ :).