5 xu hướng bảo mật trong năm 2011

ICTnews – Symantec vừa đưa ra dự báo về các xu hướng bảo mật của năm 2011, trong đó đáng chú ý xu hướng tin tặc sẽ tấn công các hạ tầng quan trọng và xuất hiện những cuộc tấn công mang động cơ chính trị. Hacker sẽ tấn công các hạ tầng quan trọng CóContinue reading “5 xu hướng bảo mật trong năm 2011”

Lỗi bảo mật nghiêm trọng của .NET

Mấy ngày gần đây, cộng đồng bảo mật toàn thế giới xôn xao về lỗi bảo mật nghiêm trọng được 1 chuyên gia bảo mật người Việt Nam và 1 người Achentina tìm thấy, ảnh hưởng tới tất cả các phiên bản Microsoft .NET framework chạy trên tất cả các phiên bản Windows khác nhauContinue reading “Lỗi bảo mật nghiêm trọng của .NET”

Is Linux still safe? Do we need to use antivirus?

Linux itself (the kernel) is mostly safe. Until someone find a new ptrace or vmsplice bug of course… But a desktop OS, whatever it is, will never be really safe IMHO. I would even declare that no computer system as large as an OS could be totally safe. The real difference is what the malwareContinue reading “Is Linux still safe? Do we need to use antivirus?”