Số liệu thống kê về đồng-răn & đánh giá về các giải chạy?

Trong một buổi chiều phấn khích, Tớ dự định thống kê số liệu thành tích của các đồng-răn tại các giải chạy đã diễn ra, và nếu có thể thì dự đoán xu hướng thành tích trong các giải chạy sắp tới, các bạn thấy sao? Bạn có muốn xem đánh giá của các chuyênContinue reading “Số liệu thống kê về đồng-răn & đánh giá về các giải chạy?”