Cloud computing – cách mạng điện toán giá rẻ nhờ Internet

Các xu hướng giảm chi phí đầu tư cho người dùng và doanh nghiệp như chuyển ứng dụng desktop lên web, điện toán theo nhu cầu, phần mềm dịch vụ SaaS… được gọi chung là điện toán máy chủ ảo (cloud computing). Cloud computing là gì? Để kiểm tra phản ứng nhanh nhạy của cácContinue reading “Cloud computing – cách mạng điện toán giá rẻ nhờ Internet”