Hướng dẫn cài đặt iWay VPN trên Fedora với Network Manager

Trước khi bắt đầu, bạn cần được Admin cấp cho các files: ca.crt, client.crt và client.key. Giả sử, bạn đã save ra thư mục trên Home của mình. Bạn cài đặt iWay VPN theo các bước sau: 1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng Network Manager gần đồng hồ, mở hộp thoại Network Connections vàContinue reading “Hướng dẫn cài đặt iWay VPN trên Fedora với Network Manager”