Bên hồ câu :)

Riêng tiennm đã câu được 03 con, mỗi con nặng khoảng hơn 1 kg. Anh em làm om dưa đánh chén rồi người câu tiếp, người… ngủ :).

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

css.php