Blog đem đến cho con người sự lạc quan và sáng tạo

Dù nhiều nhà tâm lý mô tả đa số blogger là những “tâm hồn tuyệt vọng đang trong hành trình tìm kiếm lẽ sống cho cuộc đời vô nghĩa của họ”, một kết quả nghiên cứu gần đây lại chứng tỏ điều ngược lại.

Blog đang trở nên quá phổ biến khiến các chuyên gia y tế cũng bắt tay vào nghiên cứu ảnh hưởng của công cụ web này tới sức khỏe con người. Giáo sư James Baker và Susan Moore thuộc Đại học Swinburne (Australia) cho hay những người tham gia khảo sát của họ tỏ ra bớt căng thẳng và lạc quan về công việc, các mối quan hệ… cũng như tìm được nhiều sự trợ giúp hơn sau 2 tháng gia nhập cộng đồng blog.

Nhà nghiên cứu Mỹ Brock Eide cũng kết luận web cá nhân giúp blogger tư duy tốt và sáng tạo hơn bởi thế giới blog luôn dồi dào ý tưởng và thông tin. Một số tài liệu học thuật cũng được chia sẻ qua blog.

“Bạn quen biết nhiều người ngoài đời, nhưng cuộc sống bận rộn khiến bạn không có thời gian gặp họ thường xuyên. Cách trò chuyện cũng khác xa khi online và bạn khó có thể trao đổi nhiều đề tài thú vị như khi bạn chia sẻ trên blog”, Eide nhận định.

ZCS 5.0.7 Available for Download

Greetings,

Zimbra Collaboration Suite version 5.0.7 is now available for download. We recommend all of you upgrade at this time.
You may download it at the Zimbra web site

ZCS 5.0.7 contains many important enhancements and bug fixes, including:

  • Users can now set up audible or visual alerts to be notified when new email messages arrive in their Inbox, when an appointment reminder pops up, and when an IM message is received.
  • A new role as been added to the sharing feature. The new role is “Admin” and gives the grantee the additional sharing privileges to re-share the folder with a another grantee.
  • Users can now select which calendar to save an appointment to whenmthey accept the invite.
  • The ZWC online Help is presented in the same language as the Zimbra Web Client language setting selected in the Preferences
  • A Calendar zimlet was developed to make it easier to view free time to make schedule meetings easier.
  • Zimbra Web Client users can now specify which users can see their Free/Busy information and who can invite them to meetings

Please see the release notes (PDF) for full upgrade details.

To see current, past, and next major release information visit the Zimbra Product Portal.

Thanks Again!

iWay Services for FOSS team