Bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền VN tại Hoàng Sa

Một sắc chỉ của triều đình Nguyễn liên quan đến việc canh giữ quần đảo Hoàng Sa được gia tộc họ Đặng ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, gìn giữ suốt 174 năm qua, nay trao lại cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh. Hậu duệ của dòng họ Đặng,Continue reading “Bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền VN tại Hoàng Sa”