Bảy lý do hay để nâng cấp lên Fedora 13

Fedora 13 vừa “ló dạng”. Với tên mã “Goddard”, phiên bản Fedora 13 bao gồm rất nhiều thay đổi so với Fedora 12; trong đó phải kể đến một vài tính năng mới thực sự ấn tượng sẽ thuyết phục bạn lấy và dùng thử ngay. Bạn sẽ thấy mọi thứ từ việc hỗ trợContinue reading “Bảy lý do hay để nâng cấp lên Fedora 13”