Kênh IRC mới #fedora-apac

Cộng đồng Fedora Việt Nam nói riêng và toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương vui mừng được thông báo kênh IRC mới: #fedora-apac Kênh IRC mới #fedora-apac sẽ là nơi thảo luận các vấn đề chung về Fedora và thông tin về các sự kiện tại khu vực châu Á – Thái BìnhContinue reading “Kênh IRC mới #fedora-apac”