Fedora 17 chính thức phát hành

Cộng đồng Fedora trân trọng gửi tới toàn thể các bạn hữu trong cộng đồng FOSS tại VN và trên toàn thế giới, Fedora 17 đã chính thức được phát hành với tên mã Beefy Miracle: http://vn.fedoracommunity.org/2012/05/29/announcing-fedora-17-relish-it/ Phiên bản mới đã ngay lập tức có mặt trên Virror. Các bạn có thể download tại địaContinue reading “Fedora 17 chính thức phát hành”