Install Linux driver for HP P1006 printer

Click the link, or cut and paste the whole command line below to download the driver. $ wget -O foo2zjs.tar.gz http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz Now unpack it: Unpack: $ tar zxf foo2zjs.tar.gz $ cd foo2zjs Now compile and install it. The INSTALL file contains more detailed instructions; please read it now. Compile: $ make Get extra files fromContinue reading “Install Linux driver for HP P1006 printer”

5 bí quyết trở thành nhân viên bán hàng bậc thầy

Trở thành một người bán hàng không khó, nhưng trở thành một nhân viên bán hàng bậc thầy lại không hề đơn giản. Để có được vị trí này, bạn cần phải học tập, rèn luyện, thực hành cho đến khi thành thạo và chuyên nghiệp. Nhân viên bán hàng bậc thầy phải là chuyênContinue reading “5 bí quyết trở thành nhân viên bán hàng bậc thầy”

The History of Valentine’s Day

Every February, across the country, candy, flowers, and gifts are exchanged between loved ones, all in the name of St. Valentine. But who is this mysterious saint and why do we celebrate this holiday? The history of Valentine’s Day — and its patron saint — is shrouded in mystery. But we do know that FebruaryContinue reading “The History of Valentine’s Day”

Open Source Means Business

Sizable companies have been built from commercializing open-source software. Everything around us is choking up: Credit, equity investments, mergers and acquisitions, initial public offerings. The slowdown is strangling innovation, and it is suffocating entrepreneurship. But some entrepreneurs have found ways to build their companies on a shoestring using open source software, and they have figuredContinue reading “Open Source Means Business”

Hòn đá cuội

Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: “Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm”. Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọContinue reading “Hòn đá cuội”