Openroad, con đường phát triển phần mềm nguồn mở cho Việt Nam

Buổi họp bàn về định hướng phát triển và tổng kết pha 2 của dự án Openroad diễn ra ngày 29/11/2013 tại trường Đại học Duy Tân, một trong những thành viên tích cực của dự án. Hội nghị đã thống nhất các định hướng chính của dự án bao gồm: Tiếp tục phát triểnContinue reading “Openroad, con đường phát triển phần mềm nguồn mở cho Việt Nam”