Từ điển tiếng Việt với StarDict

StarDict là dự án mã mở phát triển phục vụ mục tiêu tra cứu từ điển các loại, có sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt Nam trong việc hoàn thiện danh mục từ, ngữ nghĩa. Hiện tại, phiên bản tiếng Việt đã có các từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Pháp-Việt, Việt-Pháp, Đức-Việt,Continue reading “Từ điển tiếng Việt với StarDict”

Bí quyết để trở thành ông chủ vĩ đại

Buổi sáng, có tiếng gõ ngoài tấm cửa kính của cậu nhân viên trẻ. Người đàn ông khoảng 60 tuổi ăn mặc lịch thiệp, trang nhã cất lời: “Xin lỗi anh GodFrey, tôi là Ralph Hart. Anh có thể cho tôi xin vài phút được không?” “Ồ, tất nhiên là được rồi”, cậu nhân viênContinue reading “Bí quyết để trở thành ông chủ vĩ đại”

Zimbra Desktop – giải pháp Yahoo Mail, Gmail hoạt động offline

Kết quả của cuộc sáp nhập 350 triệu USD giữa Yahoo và Zimbra là phần mềm e-mail cho phép người dùng đọc nội dung trong hòm thư Yahoo Mail, AOL, Gmail… cả khi máy tính bị ngắt kết nối Internet. Khi máy tính chưa nối mạng, người sử dụng Yahoo Zimbra Desktop vẫn có thểContinue reading “Zimbra Desktop – giải pháp Yahoo Mail, Gmail hoạt động offline”

PDF Download

Use PDF Download to do whatever you like with PDF files on the Web. Regain control of them and eliminate browser problems, view PDFs directly in Firefox as HTML, and use the all-new Web-to-PDF toolbar to save and share Web pages as high-quality PDF files. More information: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/636

Zimlet::Drag and Drop Firefox

The Zimbra Drag and Drop Firefox extension allows users of Zimbra Collaboration Suite 5.0+ to drag files directly from their PC to the Compose and Briefcase window. It now supports Windows, Mac and also Linux. com_zimbra_dnd.zip must be installed on the ZCS server. This can be found in /opt/zimbra/zimlets-extra. Use zmzimletctl deploy com_zimbra_dnd.zip to deployContinue reading “Zimlet::Drag and Drop Firefox”