4 tuổi rồi! :)

Vậy là iWay của chúng tôi đã được 4 tuổi rồi cơ đấy 🙂