FOSS Việt Nam nhiệt liệt đón mừng tin OpenOffice.org Việt 3.0 được dịch hoàn toàn ra tiếng Việt

VAIP. Trên diễn đàn FOSS Việt Nam, ông Đỗ Vũ Quỳnh đang công tác tại Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ (AUF) đã công bố “rất vui mừng vì có thể thông báo rằng chúng ta đã cuối cùng dịch ra tiếng Việt tất cả các chuỗi của OpenOffice.org với 100% phần giao diệnContinue reading “FOSS Việt Nam nhiệt liệt đón mừng tin OpenOffice.org Việt 3.0 được dịch hoàn toàn ra tiếng Việt”