How To Set Up A Local Yum Repository On Fedora 9

This tutorial shows how to create a Fedora 9 yum repository for your local network. Having a local Fedora mirror is good if you have to install multiple systems in your local network because then all needed packages can be downloaded over the fast LAN connection, thus saving your internet bandwidth. I do not issueContinue reading “How To Set Up A Local Yum Repository On Fedora 9”

Zimbra Desktop – giải pháp Yahoo Mail, Gmail hoạt động offline

Kết quả của cuộc sáp nhập 350 triệu USD giữa Yahoo và Zimbra là phần mềm e-mail cho phép người dùng đọc nội dung trong hòm thư Yahoo Mail, AOL, Gmail… cả khi máy tính bị ngắt kết nối Internet. Khi máy tính chưa nối mạng, người sử dụng Yahoo Zimbra Desktop vẫn có thểContinue reading “Zimbra Desktop – giải pháp Yahoo Mail, Gmail hoạt động offline”

Đi nghỉ ít nhất 3 ngày mới thỏa mãn

Lần tới khi bạn lên kế hoạch đi nghỉ mát, hãy đảm bảo chuyến đi kéo dài hơn 3 ngày, nếu không bạn sẽ khó có đủ thời gian để kịp hưởng thụ và và thư giãn. Các chuyên gia đã chỉ ra chính xác thời điểm chúng ta bắt đầu cảm thấy được thưContinue reading “Đi nghỉ ít nhất 3 ngày mới thỏa mãn”

Whack and SparkWeb have graduated. Help me congratulate them!

Whack 1.0 has been released. Whack is our Open Source XMPP (Jabber) component library for XMPP components. External components are processes that run outside of the Openfire’s process but can connect to the server to register new XMPP service. Whack is an implementation of XEP-0114: Jabber Component Protocol. Unlike the other igniterealtime products, Whack followedContinue reading “Whack and SparkWeb have graduated. Help me congratulate them!”

Moving Zimbra system Open Source edition to a new server

You can move Zimbra system Open Source edition to a new server using rsync command following these steps: Note: If and only if the Operating System is going to be same on both old and new server. Stop your existing ZCS using “zmcontrol stop”. Check if no zimbra process is running if so kill thatContinue reading “Moving Zimbra system Open Source edition to a new server”

SaaS bright spot in waning economy

In fall 2006, The Warranty Group Inc. CIO Tony Jackovich had a big problem. The Chicago-based company was being sold by its corporate parent to a private equity firm — and in the process losing much of its IT infrastructure. Jackovich needed to replace the back end of the company’s ERP system within four months.TheContinue reading “SaaS bright spot in waning economy”

Blog đem đến cho con người sự lạc quan và sáng tạo

Dù nhiều nhà tâm lý mô tả đa số blogger là những “tâm hồn tuyệt vọng đang trong hành trình tìm kiếm lẽ sống cho cuộc đời vô nghĩa của họ”, một kết quả nghiên cứu gần đây lại chứng tỏ điều ngược lại. Blog đang trở nên quá phổ biến khiến các chuyên giaContinue reading “Blog đem đến cho con người sự lạc quan và sáng tạo”