Zimbra Desktop – giải pháp Yahoo Mail, Gmail hoạt động offline

Kết quả của cuộc sáp nhập 350 triệu USD giữa Yahoo và Zimbra là phần mềm e-mail cho phép người dùng đọc nội dung trong hòm thư Yahoo Mail, AOL, Gmail… cả khi máy tính bị ngắt kết nối Internet.

Khi máy tính chưa nối mạng, người sử dụng Yahoo Zimbra Desktop vẫn có thể kéo thả thông điệp vào các thư mục (folder), tạo chữ ký… hay soạn e-mail để lưu vào Outbox và nó sẽ được tự động gửi đi khi hệ thống online trở lại.

“Chúng tôi muốn xóa bỏ khoảng cách giữa ứng dụng web sử dụng tổ hợp công nghệ AJAX và ứng dụng desktop truyền thống”, kỹ sư Mike Morse của Zimbra viết trên blog.

Phần mềm tạo cảm giác như mọi người đang dùng Microsoft Outlook hay Mozilla Thunderbird. Zimbra Mail, Yahoo Mail, Gmail, AOL, Outlook và bất cứ hòm thư cá nhân nào hỗ trợ POP hoặc IMAP đều có thể được cài đặt vào Yahoo Zimbra Desktop để đọc e-mail offline.

Tuy nhiên, Zimbra Desktop tương đối nặng, như dành cho Windows là 48 MB, Mac OS X là 42 MB còn Linux là 52 MB. Tải Yahoo Zimbra Desktop miễn phí tại đây.