Upgrade Fedora Core 9 to 10 using yum

Chào mọi người, Fedora Core 10 đã chính thức được phát hành. Hiện tại, iWay cũng đã download LiveCD, full install DVD và tạo local repositories cho FC10. Mọi người có thể upgrade từ FC9 hiện tại lên FC10 mới với nhiều tính năng cập nhật theo các bước sau: Nếu đang dùng bản OpenOfficeContinue reading “Upgrade Fedora Core 9 to 10 using yum”