Hướng dẫn cài đặt iWay VPN trên Fedora với Network Manager

Trước khi bắt đầu, bạn cần được Admin cấp cho các files: ca.crt, client.crt và client.key. Giả sử, bạn đã save ra thư mục trên Home của mình.

Bạn cài đặt iWay VPN theo các bước sau:

1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng Network Manager gần đồng hồ, mở hộp thoại Network Connections và chọn tab VPN:

VPN Network Connections

2. Chọn Add để tạo một VPN connection mới, chọn Type là OpenVPN:

VPN Connection Type

3. Đặt các thông tin connection trên tab VPN như hình dưới:

Editing iWay VPN

4. Chọn nút Advanced… để mở hộp thoại OpenVPN Advanced Options và check vào Use LZO data compression như hình dưới:

Screenshot-OpenVPN Advanced Options

5. Đặt các thông tin connection trên tab IPv4 Settings như hình dưới:

Editing iWay VPN 2

6. Chọn nút Routes để mở hộp thoại Editing IPv4 routes, rồi chọn checkbox như hình dưới:

Editing IPv4 Routes

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể click vào biểu tượng Network Manager, chọn menu VPN Connections và chọn connection vừa tạo để kết nối đến iWay qua VPN.

Test bằng việc thử sử dụng các dịch vụ trong iWay Intranet như PM, CRM, mail, chat…