Bộ Chính trị vận động người Việt dùng hàng Việt

Một tin vui nữa đến với cộng đồng nguồn mở và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở: —– Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang vừa ký ban hành văn bản thông báo kết luận của Bộ Chính trịContinue reading “Bộ Chính trị vận động người Việt dùng hàng Việt”