Internet 2009 qua những con số

Ai cũng biết thế giới Internet giờ đây đã rất lớn nhưng nó lớn đến thế nào? Điều gì đã xảy ra trong thế giới ấy trong năm 2009? Thông qua những con số tổng hợp từ rất nhiều công cụ, dịch vụ theo dõi môi trường web trong năm qua, bạn có thể tưởng tượngContinue reading “Internet 2009 qua những con số”