Monthly Archives: December 2009

Asterisk VOIP with Nokia E63 How-To

Getting the E63 connected to Asterisk was a bit trying at first, since the included VOIP client seems to be tailored to a Nokia VOIP solution. With some trial and error, then some googling, I was able to get it working, and now my E63 is not only a cellphone with uber connectivity options, but also doubles as an extension of my office PBX! What is most impressive about this setup is that the phone “knows” when it is at the office and automatically switches on the VOIP client and allows the phone to call or receive calls through the PBX, thereby saving valuable minutes while at the office.

Here’s how I got the NOKIA E63 to act as a VOIP client on my office PBX.

First, open the Menu -> Tools -> Settings -> Connection settings. In there, you will see an item that says “SIP Settings”

Once in the SIP settings, you’ll be able to enter the configuration options for your SIP extension on your PBX. First, create a SIP Profile and then enter the SIP account info in the new SIP profile.

The options one can enter here are:

 • Profile Name (specify whatever you wish)
 • Service Profile (should be IETF)
 • Default Access Point (I used the wifi access point in my office SSID iWay)
 • Public User Name (Here specify as ext@pbx.hostname) ie. 200@asterisk.iwayvietnam.com if 200 is your SIP extension account
 • Use Compression (set this to NO)
 • Registration (set to Always On)
 • Use Security (I selected NO)

The last 2 items are for entering the proxy and registrar servers (basically the account info and address of your PBX for both incoming and outgoing channels).

For the Proxy server submenu please enter the following information:

 • Proxy Server Address (this should be the FQDN or IP address of your PBX) in my example, it was asterisk.iwayvietnam.com
 • Realm (If you are using Asterisk as your PBX set this to the word “asterisk”)
 • User Name (set this to JUST your extension number, I used 200)
 • Password (this is case sensitive, enter exactly as it is in the Asterisk GUI manager for the SIP account)
 • Allow Loose Routing (Set this to YES)
 • Transport Type (set this to AUTO)
 • Port (make sure this says 5060)

Ok, now go back to the previous menu level and now select Registrar Server. Please enter your info similar to the folowing:

 • Registrar Server Address (again, this should be the FQDN or IP of your PBX) I used asterisk.iwayvietnam.com
 • Realm (again, just set this to “asterisk” no quotes)
 • User Name (ONLY your extension number)
 • Password (you know what this is by now….)
 • Transport Type (AUTO)
 • Port (5060)

Now back out of the menu to the previous level, then hit BACK again. If all went right, you should see status of that new SIP profile is “Registered”.

You’re almost done, just a couple more steps to complete your E63 VOIP configuration. Now go back to the Connection setup menu in the Settings menu. Look for an item called “Internet Tel.” and click on that to create a new Internet Telephone profile. It is here that you will select your default SIP profile and specify how it will connect. To begin, just select Options, then New Profile.

Once done, back out and go to the Menu -> Communication menu and then select Options, Settings…

For default Call type select “Internet Call”. Now exit all the menus. If your phone sees your wireless network
and your SIP extension account is active on the PBX, you should see this on your screen (note arrows) to indicate that your VOIP client is now ready to receive or make a call using your PBX instead of cellular minutes. Also, when you leave your wifi zone, the phone will automatically turn off and deactivate the VOIP client until you return within your wifi’s coverage zone.

Congratulations, if you see these two additional marks on your screen, you now have a working VOIP extension on your phone!

Enjoy and please comment below.

Phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) – Ưu tiên số 1 trong chiến lược tăng tốc CNTT

Từ bài trình bày của Tiến sĩ Nguyễn Trọng …

Tại Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XIII do Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, dưới sự bảo trợ của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin (CNTT) vừa diễn ra tại thành phố Bắc Ninh ngày 27/11/2009 vừa qua, Tiến sĩ Nguyễn Trọng, nguyên chủ tịch Hội tin Học Thành phố Hồ Chí Minh các khóa 2&3, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, nguyên Tổng Biên tập tạp chí Thế giới Vi tính – PCW VN, đã có một bài trình bày rất khoa học và ấn tượng với đầu đề: “Con đường hiện thực để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT trong khoảng 10 năm tới đây”. Nhiều vấn đề đã được đưa ra trong bài trình bày này, đặc biệt tập trung bàn về khía cạnh một nước mạnh về CNTT thì phải mạnh về những lĩnh vực nào theo những định nghĩa được thừa nhận trong thế giới CNTT toàn cầu.

Ông đã liệt kê ra 3 lĩnh vực chính mà một quốc gia có thể phấn đấu để trở thành một quốc gia mạnh toàn diện về CNTT là: Công nghiệp Thiết bị CNTT, Công nghiệp phần mềm CNTT và Công nghiệp dịch vụ CNTT (CNpDVCNTT).

Bằng những lý luận logic và khoa học, bằng những con số thống kê thuyết phục, ông đã chứng minh rằng Việt Nam hầu như không có khả năng trở thành một quốc gia mạnh về CNTT trong khoảng 10 năm tới đây, nếu không đi theo con đường phát triển công nghiệp dịch vụ CNTT.

CNpDVCNTT bao gồm các loại hình dịch vụ như sau:

 1. Làm thuê tạo ra các sản phẩm CNTT theo yêu cầu, trong đó phần quan trọng nhất là tạo ra các hệ thống công nghệ thông tin hoặc từng phần của hệ thống theo yêu cầu; Vận hành các hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông – CNTT&VT (Outsourcing & Operational Services)
 2. Bảo trì các hệ thống CNTT&VT (Maintenance Services)
 3. Triển khai cài đặt và tích hợp các hệ thống CNTT&VT (Implementation & Integration Services)
 4. Tư vấn và hoạch định các hệ thống CNTT&VT (Consulting & Planning Services)

Trong tình hình cụ thể của VN, chúng ta thường thêm vào 2 nhóm hoạt động thuộc phạm vi dịch vụ CNTT, đó là:

 1. Huấn luyện và đào tạo về CNTT&VT
 2. Xuất bản về CNTT&VT và tạo lập các CSDL số

Ông đã đưa ra những con số thống kê trên thị trường quốc tế năm 2008 về CNpDVCNTT như bảng bên dưới:

Loại hình dịch vụ CNTT

Giá trị tỷ USD

Tỷ lệ %

Triển khai cài đặt và Tích hợp các hệ thống CNTT &VT (Implementation & Integration Services)

266

33

Làm thuê các sản phẩm CNTT&VT theo yêu cầu và vận hành các hệ thống CNTT&VT (Outsourcing & Operational Services)

218

27

Tư vấn và thiết kế các hệ thống CNTT&VT (Consulting & Planning Services)

177

22

Bảo trì các hệ thống CNTT&VT (Maintenance Services)

145

18

Tổng cộng

806

100

Ông giải thích “một Quốc gia mạnh về công nghiệp dịch vụ CNTT phải chiếm được thị phần thế giới khoảng 0,5% tức cỡ 6,5-7 tỷ USD, trong khi hiện nay chúng ta đang ở mức là 0,4 tỷ USD. Đây là con số không quá cao. Có hệ thống chính sách tốt thì chúng ta có thể đạt và vượt con số này. Cần thấy rõ rằng ngành dịch vụ CNTT phát triển tốt không chỉ là nguồn xuất khẩu quan trọng mà còn là điều kiện cần để ứng dụng CNTT có hiệu quả”.

Toàn văn báo cáo của TS Nguyễn Trọng

Tới những thực tế của FOSS

Chúng ta đều biết rằng, FOSS đi cùng một mô hình kinh doanh mới, dựa vào việc cung cấp các dịch vụ đi kèm với các phần mềm FOSS đó. Mô hình kinh doanh này hoàn toàn khác với mô hình kinh doanh phần mềm truyền thống (dựa chủ yếu vào doanh thu của việc bán các giấy phép sử dụng phần mềm).

John “Maddog” Hall, Chủ tịch của tổ chức Linux International, trong chuyến viếng thăm Việt Nam gần đây nhất của ông theo lời mời của chính phủ Việt Nam vào cuối tháng 8/2009 vừa qua, nhân sự kiện WITFOR 2009, đã khuyến cáo Việt Nam “nên sử dụng các giải pháp và sản phẩm FOSS vì sự cân bằng trong cán cân thương mại của quốc gia mình với các nước đối tác bên ngoài, để hàng triệu tỷ đồng không bay khỏi nước mình thông qua việc trả tiền phí bản quyền cho các phần mềm sở hữu độc quyền, mà hầu hết chúng sẽ được đầu tư trở lại cho những giải pháp và sản phẩm FOSS phù hợp với tiếng mẹ đẻ và cách làm việc của quốc gia mình, theo các nhu cầu thực tế của chính phủ, người dân và nhất là các doanh nghiệp công nghệ thông tin và phần mềm của nước mình thông qua các dịch vụ như tư vấn, đào tạo, cấp chứng chỉ, tích hợp, tùy biến, cài đặt, quản trị hệ thống, bản địa hóa, … Không ai có thể đáp ứng được tốt nhất những nhu cầu cấp thiết của người bản địa bằng chính người bản địa. Theo ông thì phần tiền mà bạn kiếm được từ hỗ trợ FOSS sẽ nhiều hơn so với kinh doanh phần mềm sở hữu độc quyền.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả các dịch vụ mà FOSS cung cấp theo mô hình kinh doanh mang tính tự nhiên như bản chất của nó, được liệt kê ở đây, là nằm trọn trong các dịch vụ được thế giới công nhận đối với CNTT.

Tháng 04/2009 vừa qua, Michael Tiemann, Phó Chủ tịch của hãng Red Hat, đồng thời là Chủ tịch của tổ chức Sáng kiến Nguồn mở OSI (nơi đưa ra định nghĩa về phần mềm nguồn mở và là nơi phê chuẩn tất cả các loại giấy phép của phần mềm nguồn mở), khi giải thích về tính ưu việt của mô hình phát triển FOSS đã khẳng định rằng mô hình này là mô hình duy nhất có thể trụ vững được trong thời đại ngày nay vì nó sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 1/3 chi phí cho việc phát triển các phần mềm, tương đương với việc tiết kiệm hàng ngàn tỷ USD phát triển phần mềm mỗi năm trên thế giới.

Câu chuyện thực tế của thế giới FOSS 2 năm trở lại đây đã chứng minh được sức mạnh khổng lồ của nó, một khi cần được thể hiện một cách cụ thể ra bằng số tiền được định giá trên thị trường và/hoặc sức lan tỏa của nó trong một đơn vị thời gian. Các công ty nguồn mở như Google, Yahoo, Red Hat, Canonical, cùng với hàng loạt các công ty CNTT&VT trên thế giới, kinh doanh theo mô hình mới của nguồn mở dựa trên việc cung cấp các dịch vụ, mới thực sự là những ví dụ điển hình và đích thực của sự tăng tốc thần kỳ trong nền CNTT thế giới, mà mấu chốt của nó nằm ở việc giải phóng những khả năng vô biên của trí tuệ con người cho mục tiêu đổi mới sáng tạo trong CNTT&VT. Đó chính là một bài học mà chiến lược tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về CNTT nên lĩnh hội và đưa vào trong chiến lược và thực tiễn cuộc sống tại Việt Nam một cách nhanh nhất có thể được, trên một phạm vi rộng lớn nhất có thể được.

Kết luận

Cả về lý thuyết, các con số thống kê, và thực tiễn triển khai trên thế giới đều chỉ ra rằng, đối với Việt Nam, dịch vụ CNTT là chìa khóa để tăng tốc trong CNTT, mà mô hình kinh doanh và phát triển của FOSS là sự thể hiện gần như đầy đủ và trọn vẹn nhất tất cả các loại hình dịch vụ được thế giới thừa nhận đó.

FOSS phải là ưu tiên số 1 trong sự tăng tốc để trở thành nước mạnh về CNTT Việt Nam!

Trần Lê

PS: Bài được đăng trên tạp chí Tin học và Đời sống số tháng 12/2009, trang 64-65.

Flashblock throughs away Flash annoyance when surfing the Web

Never be annoyed by a Flash animation again! Blocks Flash so it won’t get in your way, but if you want to see it, just click on…

Flashblock is an extension for the Mozilla, Firefox, and Netscape browsers that takes a pessimistic approach to dealing with Macromedia Flash content on a webpage and blocks ALL Flash content from loading. It then leaves placeholders on the webpage that allow you to click to download and then view the Flash content.

Flashblock currently blocks the following content types:

 • Macromedia Flash
 • Macromedia Shockwave
 • Macromedia Authorware

Our public support forums can be accessed via:
our mailing list: http://www.mozdev.org/mailman/listinfo/flashblock
or newsgroup: news://news.mozdev.org/public.mozdev.flashblock

Lời người viết: Một trải nghiệm vô cùng lý thú. Chúng ta làm sao có thể có được những điều hết sức hữu ích thế này nếu không phải là với Mozilla Firefox và phần mềm tự do nguồn mở.

Hãy cài đặt ngay tại đây.

ZCS 6.0.4 & 5.0.21 Dual Release

We are pleased to announce that the Zimbra Collaboration Suite versions 6.0.4 and 5.0.21 are now available.

Before upgrading, kick-off a backup while you read the release notes.

6.0.4 Key Enhancements:
04720 – system wide mandatory disclaimer zimbraDomainMandatoryMailSignature[Enabled/Text/HTML] (Global, per-domain is 41872.)
10317 – Advanced Search Actions (Ctrl-Shift-A or Shift-Right-Click the checkbox to select and take action on all search results, not just those displayed.)
15146 – add calendar reminders with units = days
32675 – Appointment create UI should check for resource conflicts for recurring appointments
39806 – Remove orphan share grants
39055 – Exchange Migration Wizard needs user mapping for batch import
28869 – document how to use ‘log bin’ for better MySQL backup

6.0.4 Notable Fixes:
42926 – OpenLDAP 2.4.20
42089 – MySQL 5.0.87
35459 – Cannot revoke share with Public
41213 – 6.0 breaks external pop / spop for servers not supporting UIDL
42278 – Deprecate the old mail filtering SOAP APIs RulesRequest > FilterRulesRequest
42534 – invalid value for flags: 134217728 clearArchivedFlag.pl
23238 – ZCO: forwarding an appt from internal user to internal user does not work
38520 – ZCO: headers only mode: download message when read
31607 – ZCO: missing: read receipts in outlook

5.0.21 & 6.0.4 Notable Fixes:
43220 – Jetty https unresponsiveness
43107 – Organizer loses appt if it was autosaved
42482 – Android 2.0: Email text body truncated
42748 – IMAP Search MESSAGE-ID failure if id is enclosed in <>
39011 – native formatter exception for new document rest url
42352 – Very large contact groups cause sync to fail on “out of memory exception”

5.0.21 Security Fixes (third-party CVE-2009-3555)
42422 – OpenSSL 0.9.8l
42508 & 42509 – upgrade Nginx
42793 – Replace Jetty networking core with 6.1.22’s

Further details on PMweb-6.0, PMweb-5.0, and in Bugzilla.

6.0.4 Network Edition: Release Notes & Downloads | 6.0.4 Open Source Edition: Release Notes & Downloads

5.0.21 Network Edition: Release Notes & Downloads | 5.0.21 Open Source Edition: Release Notes & Downloads

Subscribe to the blog for the latest; we hope you enjoy these releases!
-The Zimbra Team

~~~
Known issues for 6.0:
-Posix & Samba extension users should understand this doc.
-Disclaimer extension is not compatible (new bundled altermime for global signatures).
-Large setups may be interested in optimizing the LDAP upgrade step.
-Primary/Secondary family mailbox quirks.
-Apple’s custom Java updates to 1.5.0_19+ are not recommended (43457, 43197, & 40674).

Paths to getting on latest ZCS version:
6.0.x > 6.0.4
5.0.2 – 5.0.20 > 6.0.4
4.5.7 – 5.0.1 > 5.0.21 > 6.0.4
4.5.0 – 4.5.6 > 4.5.11 > 5.0.21 > 6.0.4
(LDAP replicas additional step when going 4.5 > 5.0)

css.php