Openroad, con đường phát triển phần mềm nguồn mở cho Việt Nam

Buổi họp bàn về định hướng phát triển và tổng kết pha 2 của dự án Openroad diễn ra ngày 29/11/2013 tại trường Đại học Duy Tân, một trong những thành viên tích cực của dự án.

Hội nghị đã thống nhất các định hướng chính của dự án bao gồm:

 • Tiếp tục phát triển nền tảng Openroad trở thành một Market Place cho tất cả các dự án PMNM tại Việt Nam
 • Tích hợp cùng với các nền tảng tương tự trên thế giới như OpenrayJoinup, chia sẻ các PMNM và các thông tin liên quan phục vụ cho nền hành chính điện tử (hiện tại Joinup đang hosting hơn 300 PMNM phục vụ cho hành chính công các nước liên minh châu Âu, cùng rất nhiều các ý tưởng, kinh nghiệm, kiến thức…).
 • Phát triển cộng đồng PMNM Việt Nam theo đúng mô hình thế giới với đầy đủ các thành phần: khu vực nhà nước (public sector), các viện nghiên cứu / trường đại học (academic), các công ty (companies / industry), các lập trình viên / nhà tích hợp hệ thống độc lập (individual).
 • Phát triển các PMNM phục vụ cho mọi nhu cầu xã hội, tập trung vào các giải pháp có nhu cầu cao trong xã hội.

Các định hướng được làm rõ đã giải tỏa nhiều băn khoăn của các thành viên đang và sẽ tham gia, đồng thời là tiền đề để các thành viên có thể bàn thảo và thống nhất các vấn đề về định hướng, kế hoạch khung và các kế hoạch hành động cụ thể.

Để thực hiện được theo định hướng, kế hoạch đã và sẽ xác định, dự án sẽ có một mô hình tổ chức mở, phù hợp với các dự án PMNM nói chung, bao gồm các Ban, Nhóm, Chức danh quan trọng:

 • Ban điều hành chung (Board of Management): đã hình thành.
 • Project Leader: Lê Trung Nghĩa (Bộ KH-CN)
 • Ban công nghệ, kỹ thuật (Engineer Steering Commitee): chịu trách nhiệm define kiến trúc và các tiêu chuẩn để kết nối các thành phần của dự án, các vấn đề về phối hợp hoạt động và các vấn đề khác liên quan đến công nghệ, kỹ thuật.
  Thành viên: Lê Trung Nghĩa, Trương Anh Tuấn (công ty iWay), Tạ Quang Thái (công ty EcoIT), Lưu Thanh Trà (ĐH Hoa Sen), Trương Tiến Vũ (ĐH Duy Tân)
 • Ban truyền thông (PR/Marketing): chịu trách nhiệm về quảng bá cho dự án.
  Thành viên: Võ Thái Lâm (công ty Lạc Tiên), Vũ Thế Bình (công ty Netnam)

Về tình trạng hiện tại, tiến độ dự án trong phase 2 đang tiến triển tốt => nên tổ chức buổi tổng kết phase 2 và mở tiếp phase 3 với việc kết nạp thêm một số thành viên mới trong tháng 2 (sau Tết).

Một trong những vấn đề cần quan tâm khác là gây quĩ và chi tiêu quĩ dự án Openroad. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu là sử dụng quĩ đúng mục đích, đúng hoạt động cần thiết, công khai, minh bạch, hỗ trợ được cho các thành viên tham gia.

Quĩ hiện tại phần lớn có được từ nguồn KH-CN. Trong tương lai, sẽ phải có những hình thức gây quĩ khác. Mỗi nguồn quĩ sẽ đòi hỏi phải thực hiện việc thu/chi theo đúng qui định cụ thể.

Về chi tiêu quĩ, cần lập ra danh mục các khoản được phép chi và giới hạn trần cho mỗi khoản mục. Một số khoản mục chi được đưa ra bàn thảo bao gồm:

 • Chi cho các hoạt động, hội họp (events, activities) trong nội tại dự án.
 • Chi cho các hoạt động kết nối với các cộng đồng, dự án PMNM bên ngoài, bao gồm các hoạt động với cộng đồng Quốc tế (travel subsidies).
 • Chi cho các hoạt động về hợp tác quốc tế với các tổ chức, chính phủ trên thế giới.
 • Chi cho các media, swag, marketing materials.
 • Chi hỗ trợ một phần cho quĩ lương nhân viên các công ty thành viên của dự án: đề xuất này của Lâm gặp phải ý kiến phản đối của Tuấn do chưa hề có tiền lệ trong cộng đồng PMNM trên thế giới. Trên thế giới, các dự án PMNM chủ yếu nhận được funds và các đóng góp về nguồn lực từ các công ty dựa trên lợi ích mà mỗi công ty nhận được từ việc tham gia dự án đó.
 • References: https://fedoraproject.org/wiki/Ambassadors/APAC/Reimbursement

Cuộc họp kết thúc và như mọi khi… Free Beer 🙂