Giảm IO load, tăng tốc đọc/ghi dữ liệu trên Linux Desktops

Hiện các thiết lập mặc định của file system trong Linux hướng đến tính toàn vẹn dữ liệu hơn là tốc độ, do vậy việc sử dụng đối với các hệ thống thiếu RAM, cần sử dụng nhiều swap, sẽ bị chậm đi. Đối với một hệ thống Linux desktop thì yếu tố tương tácContinue reading “Giảm IO load, tăng tốc đọc/ghi dữ liệu trên Linux Desktops”

Reset mật khẩu “root”

Nếu “lỡ” quên mật khẩu “root”, bạn có thể theo các bước sau để reset mật khẩu: Vào Single User Mode: khởi động lại máy chủ. khi màn hình hiện chọn hệ điều hành (hoặc kernel) để boot, nhấn phím “A” để vào chế độ nhập tham số kernel. nhập thêm ” 1″ (dấu cáchContinue reading “Reset mật khẩu “root””

Hướng dẫn cài đặt iWay VPN trên Fedora với Network Manager

Trước khi bắt đầu, bạn cần được Admin cấp cho các files: ca.crt, client.crt và client.key. Giả sử, bạn đã save ra thư mục trên Home của mình. Bạn cài đặt iWay VPN theo các bước sau: 1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng Network Manager gần đồng hồ, mở hộp thoại Network Connections vàContinue reading “Hướng dẫn cài đặt iWay VPN trên Fedora với Network Manager”

Install Linux driver for HP P1006 printer

Click the link, or cut and paste the whole command line below to download the driver. $ wget -O foo2zjs.tar.gz http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz Now unpack it: Unpack: $ tar zxf foo2zjs.tar.gz $ cd foo2zjs Now compile and install it. The INSTALL file contains more detailed instructions; please read it now. Compile: $ make Get extra files fromContinue reading “Install Linux driver for HP P1006 printer”

Configure Postfix for authenticated Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Postfix can be configured to relay mail for users at remote locations with a valid username and password combination. Following this guide will allow Authenticated SMTP and passwords to be sent in plain text. A secure transport layer should be implemented to ensure that usernames and passwords can not be eavesdropped while in transit. AuthenticatedContinue reading “Configure Postfix for authenticated Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)”

Getting CD/DVD RW+ working with non-root users on Fedora Core 9

By default, Fedora Core 9 allow just “root” to use CD/DVD writer. It prevents access to CD/DVD RW+ device to non-root users. You can follow these steps to set write permission for a specific non-root user to write to CD/DVD RW+: Add the user into the “disk” group: groupmems -a tuanta -g disk Set groupContinue reading “Getting CD/DVD RW+ working with non-root users on Fedora Core 9”

The best practice for backup Zimbra and other data

When following this procedure http://wiki.zimbra.com/index.php?title=Open_Source_Edition_Backup_Procedure to backup Zimbra mail and data, someone asked me what is the best practice in doing that. So I found this article for all of you to get reference. The Most Important Post Ever This may be the most important post you will ever read. If you’re a Zimbra Administrator,Continue reading “The best practice for backup Zimbra and other data”

10 dấu hiệu nàng muốn hẹn hò

Khi muốn phát tín hiệu tình cảm với người khác giới, phái đẹp cũng phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ về các thủ thuật “bật đèn xanh”. Vì thế, ngoài việc mài dũa kỹ năng tán tỉnh, các anh chàng cũng nên nâng cao khả năng quan sát và phân tích hành viContinue reading “10 dấu hiệu nàng muốn hẹn hò”