Using smtp_generic_maps to rewrite domain/address for outgoing mails in Postfix/Zimbra

Greetings to everyone. Sometimes, you think it’s so easy to use generic table in Postfix like this http://www.postfix.org/generic.5.html to rewrite mail address/domain for outgoing mails. It must be really easy, of course, with only Postfix. However, if you do that with the Postfix running inside a Zimbra server, you should do more work if youContinue reading “Using smtp_generic_maps to rewrite domain/address for outgoing mails in Postfix/Zimbra”

Google thành ‘gã khổng lồ’ nhờ ăn ngon

Cách đây 10 năm, công ty này chưa thành danh nhưng đã áp dụng triết lý của Napoleon “Một quân đội mạnh cần phải diễu binh với cái dạ dày no đủ” để cung cấp đồ ăn, rượu ngon miễn phí cho nhân viên. Đầu bếp Charlie Ayers làm việc tại Google từ năm 1998Continue reading “Google thành ‘gã khổng lồ’ nhờ ăn ngon”