Microsoft: ‘ODF rõ ràng đã chiến thắng’

Chuyên gia công nghệ Stuart McKee của tập đoàn phần mềm Mỹ thừa nhận ưu thế của định dạng tài liệu mở và có phần áy náy vì đã không hỗ trợ chuẩn này trong Office 2007 sớm hơn. “Chúng tôi tồn tại nhờ vào việc kinh doanh phần mềm. Chúng tôi chưa thể triểnContinue reading “Microsoft: ‘ODF rõ ràng đã chiến thắng’”