Một góc nhìn từ hội thảo Japan Linux Symposium

Hội thảo Japan Linux Symposium, tổ chức cùng Kernel Summit, là một trong các sự kiện quan trọng nhất của cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở trên thế giới, lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á, quy tụ các lập trình viên, quản trị viên hệ thống, các chuyên gia LinuxContinue reading “Một góc nhìn từ hội thảo Japan Linux Symposium”