Phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) – Ưu tiên số 1 trong chiến lược tăng tốc CNTT

Từ bài trình bày của Tiến sĩ Nguyễn Trọng … Tại Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XIII do Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, dưới sự bảo trợ của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin (CNTT) vừaContinue reading “Phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) – Ưu tiên số 1 trong chiến lược tăng tốc CNTT”