Hội Người Khuyết tật Hà Nội nhận hỗ trợ máy vi tính chạy nguồn mở

Hôm nay Hội Người Khuyết tật Hà Nội đã tổ chức giới thiệu bộ phần mềm Ubuntu 9.10 với một số đại diện các chi Hội quận huyện. Các máy tính được dùng trong buổi giới thiệu sẽ được các đại biểu mang về dùng cho công tác của chi Hội. Đây là số máyContinue reading “Hội Người Khuyết tật Hà Nội nhận hỗ trợ máy vi tính chạy nguồn mở”