Blog đem đến cho con người sự lạc quan và sáng tạo

Dù nhiều nhà tâm lý mô tả đa số blogger là những “tâm hồn tuyệt vọng đang trong hành trình tìm kiếm lẽ sống cho cuộc đời vô nghĩa của họ”, một kết quả nghiên cứu gần đây lại chứng tỏ điều ngược lại. Blog đang trở nên quá phổ biến khiến các chuyên giaContinue reading “Blog đem đến cho con người sự lạc quan và sáng tạo”

Suy nghĩ của những nhà kinh doanh đại tài

Edwin C. Barnes xuất hiện trước phòng thí nghiệm của Edison và nói với nhà phát minh rằng anh đến với ước muốn được cộng tác kinh doanh với ông. Nhiều năm sau, Edison kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên đó: “Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, trông như mọi kẻ lang thangContinue reading “Suy nghĩ của những nhà kinh doanh đại tài”

European Union Backs Use of Open-Source Software

“I know a smart business decision when I see one – choosing open standards is a very smart business decision indeed,” Kroes told a conference in Brussels hosted by OpenForum Europe, an industry body whose members include Microsoft rivals like IBM and Sun Microsystems. Neelie Kroes, is The European Union competition commissioner. Open standards allowContinue reading “European Union Backs Use of Open-Source Software”

Tiền không đủ để giữ chân nhân viên

Niềm đam mê mãnh liệt với công việc, sự cân bằng giữa cuộc sống và sự nghiệp, những đồng nghiệp thân thiện, mới là điều quan trọng với một người lao động, hơn là mức tiền họ thu được. Trong cuộc khảo sát trên 1.000 người thuộc 20 ngành nghề khác nhau, do tổ chứcContinue reading “Tiền không đủ để giữ chân nhân viên”

Nonprofit chooses Ubuntu for servers, OpenOffice for desktops

Oxford Archaeology, one of the largest independent excavation firms in Britain, has twin missions: (1) discovering and preserving historical artifacts that might otherwise be destroyed by construction projects (2) and sharing its finds and experiences with visitors to increase their appreciation of archaeology and history. So it’s only natural that the cost-conscious, nonprofit $24 millionContinue reading “Nonprofit chooses Ubuntu for servers, OpenOffice for desktops”