Sếp chán nhân tài nhảy việc

Cầm tập hồ sơ của ứng viên sáng giá cho chức phó giám đốc marketting, sếp Nam không nén được tiếng thở dài. Bảng thành tích ghi nhận tới 10 lần nhảy việc trong vòng 3 năm đủ khiến ông lo cậu thanh niên sinh năm 1977 này không đủ độ tin cậy để giaoContinue reading “Sếp chán nhân tài nhảy việc”