Monthly Archives: September 2008

Từ điển tiếng Việt với StarDict

StarDict là dự án mã mở phát triển phục vụ mục tiêu tra cứu từ điển các loại, có sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt Nam trong việc hoàn thiện danh mục từ, ngữ nghĩa.

Hiện tại, phiên bản tiếng Việt đã có các từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Pháp-Việt, Việt-Pháp, Đức-Việt, Việt-Đức, Nga-Việt, Nauy-Việt và từ điển từ vựng, ngôn ngữ tiếng Việt.

StarDict được xây dựng chạy trên cả Linux và Windows.

Để cài đặt trên Linux, mà cụ thể là hệ Fedora Core 9 chúng ta đang sử dụng, thực hiện theo các bước sau:

 1. Cài đặt phần mềm StarDict: yum install stardict
 2. Cài đặt bộ từ điển tiếng Việt tải về từ http://stardict.sourceforge.net/Dictionaries_misc.php

Bộ dữ liệu từ điển tiếng Việt hiện đã được download về lưu tại: OpenSource/utilities/stardict

Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu cần trợ giúp.

Những câu hỏi ngộ nghĩnh của người dùng máy tính

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật thường phải rất kiên nhẫn mới có thể bình tĩnh trước những thắc mắc đủ kiểu từ phía người sử dụng, chẳng hạn như cần “sắp xếp lại bàn phím theo thứ tự abc”.

Giới IT vẫn truyền nhau câu chuyện rằng một cô gái “tóc vàng hoe” đã bối rối khi nhận được thông báo: “Press any key to continue” (Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục) bởi cô không tìm thấy phím “Any” nào trên keyboard.

Hãng tư vấn Robert Half Technology đã phỏng vấn gần 1.400 giám đốc thông tin tại Mỹ và nhận thấy họ cũng từng gặp những thắc mắc na ná như vậy, chẳng hạn: “Sao tôi không thể cắm chuột không dây vào máy tính?”, “Cậu xác lập lại (reset) Internet cho tôi với” hoặc “Tôi có thể tải phần mềm theo dõi UFO (vật thể bay không xác định) ở đâu?”…

Nhiều người rối lên vì “chồn ăn mất cáp”, nhờ lắp cáp TV vào máy tính, hoặc thần tượng hóa các kỹ thuật viên, coi họ là siêu nhân có thể xử lý mọi vấn đề như “Con gái tôi khóa cửa phòng tắm, cậu mở khóa giúp được không?” hay “Tình hình thời tiết năm sau sẽ thế nào nhỉ?”.

Không ít người sử dụng nhầm lẫn ổ CD-ROM với giá để đồ uống và nhân viên IT thường xuyên nhận được điện thoại thông báo “khay để tách cafe trên PC không bật ra”.

Katherine Spencer Lee, Giám đốc điều hành của công ty Robert Half Technology, cho hay trước những yêu cầu như thế, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cần có kỹ năng và biết kiềm chế để không “phát khùng”.

Lê Nguyên (theo The Inquirer)

ProcessMaker and KnowledgeTree deliver open source mashup to radically simplify document-based processes for small businesses

Combination of Colosa’s ProcessMaker open source BPM – workflow with KnowledgeTree’s document management software delivers powerful integrated tool to small businesses

Cambridge, MA and Cape Town, South Africa – March 24, 2008 – Open source application developers Colosa and KnowledgeTree have announced a ‘mashup’ of their web-based applications (ProcessMaker and KnowledgeTree document management software) to help small to mid-sized businesses handle, manage and retrieve vital company documents such as contracts, approval letters, or applications.

The combination of the ProcessMaker business process management (BPM) software, which simplifies workflow through the automation of paper-based processes, with KnowledgeTree’s powerful open source document management software has delivered a tool that will allow businesses to bring together workflow and document management capabilities to design and manage business processes, and to seamlessly file, store and retrieve mission-critical documents.

The mashup, completed with ProcessMaker Open Source v1.0 and KnowledgeTree Version: 3.5.2 (Community Edition), is installable for both Linux and Windows through a plug-in that comes bundled with ProcessMaker Open Source. The 100kb file is executed in the Setup menu’s Plug-in option. The plug-in will automatically be installed, and the user will fill in the setup with credentials and URL paths for the KnowledgeTree server. It is available at https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=215099

Both applications are web-based, AJAX-enabled applications based on PHP, which made the integration seamless. Colosa’s ProcessMaker is an open source, robust BPM tool built with SMEs in mind, to automate document-intensive, approval-based processes across systems including finance, HR and operations. Functionalities include creating and sharing workflows, customizing forms, managing processes and enhancing reporting. With document management capabilities added in through the mashup with KnowledgeTree, users can now not only design and manage business processes, but they can then file, store and retrieve their mission critical documents.

KnowledgeTree is an open source document management provider that provides feature-rich, easy to use enterprise document management software for use by corporations, government institutions and small to medium-sized businesses. KnowledgeTree’s open source architecture lowers the total cost of ownership through providing the flexibility to integrate the software with existing infrastructure. KnowledgeTree has built a large dedicated community around its product, with over 450,000 downloads to date, 30,000 registered community members and 67 community-run projects.

Brian Reale, CEO of Colosa said, “This mashup shows the vitality and flexibility of web-based applications and how integration can deliver new and innovative services that are demanded by the market.”

He continued, “It made sense to integrate KnowledgeTree’s document management application with ProcessMaker for several reasons. First, the two applications share a similar architecture, which makes it simple to integrate and manage. Second, KnowledgeTree serves the same target market: small to medium businesses that are looking for a way to simplify and yet speed up core business processes. Finally, users that need document management functionality within the ProcessMaker application can now meet their infrastructure needs and users who need to manage their business processes in KnowledgeTree can do so as well.”

Daniel Chalef, COO of KnowledgeTree added, “Colosa’s ProcessMaker is perfectly-designed for SME customers that want a better way to handle business processes and workflow. The features with the application represent an opportunity to add additional value to our customers. ProcessMaker has unique functionality in the open source BPM space, in that it is entirely web-based, and includes two modules to design and manage business processes.

He concluded, “ProcessMaker’s open source heritage fits in with our philosophy of empowering enterprises with low costs and high functionality and enables us to deliver a feature-rich and compelling integration.”

About Colosa
Colosa is a developer of software solutions that enable companies to simplify workflow through the capture and automation of business processes.

The company’s flagship product, ProcessMaker (www.processmaker.com) is available in two versions, a free open source application called ProcessMaker OSS and an Enterprise version called ProcessMaker Enterprise. Both enable SMEs to automate document intensive, approval-based processes across systems including finance, HR and operations. ProcessMaker is an AJAX enabled, SOA, web-based application that allows users across single and multiple sites to create and share workflows, customize forms, manage processes, and enhance reporting. ProcessMaker OSS is available for download at http://sourceforge.net/projects/processmaker/ and both versions are available at www.processmaker.com.

Colosa was founded in 2000 and has customers in local and central government, retail and finance. Colosa is based in Cambridge, Massachusetts with offices in Coral Gables, FL; La Paz, Bolivia; and Lima, Peru. For more information visit www.colosa.com

About KnowledgeTree
KnowledgeTree’s vision is to make document management simple. With no vendor lock-in and with source code readily available, KnowledgeTree provides a more flexible, easy to use, and cost-effective alternative to proprietary document management applications.

The application’s focus on ease of use and strong Microsoft Windows and Office integration toolset has made it a compelling, high-value document management solution for all organizations. The web-based and AJAX-enabled application is built on the popular open source LAMP (Apache/MySQL/PHP) stack and a community edition is released under the GPLv3. Commercial editions are available as single-click installers for Microsoft Windows and Linux, a software appliance and a novel Software-as-a-Service application running on the Amazon Elastic Compute Cloud.

Commercial customers include the NASA Goddard Space Flight Center, DHL Global Mail, Société Générale Group, the State of Georgia Department of Audits, the European Space Agency, Cable & Wireless, Mazda Motor Europe and Decathlon Stores.

To download a trial of KnowledgeTree Premium, visit http://www.knowledgetree.com/try-now

To learn more about KnowledgeTree Community Edition, and to participate in community activities, visit http://www.knowledgetree.com/community

Source: http://www.knowledgetree.com/press/processmaker-knowledgetree-bpm-workflow-document-management

15 Quotes from Torvalds and Stallman about Free and Open Source Software

I read the below quotes, and I wanted to share them with everyone

1. “To be able to choose between proprietary software packages is to be able to choose your master. Freedom means not having a master. And in the area of computing, freedom means not using proprietary software.”
-Richard M. Stallman

2. “Software is like sex: it’s better when it’s free.”
-Linus Torvalds

3. “Value your freedom or you will lose it, teaches history. ‘Don’t bother us with politics’, respond those who don’t want to learn.”
-Richard M. Stallman

4. “Software patents are a huge potential threat to the ability of people to work together on open source. Making it easier for companies and communities that have patents to make those patents available in a common pool for people to use is one way to try to help developers deal with the threat.”
-Linus Torvalds

5. “If programmers deserve to be rewarded for creating innovative programs, by the same token they deserve to be punished if they restrict the use of these programs.”
-Richard M. Stallman

6. “One of the questions I’ve always hated answering is how do people make money in open source. And I think that Caldera and Red Hat — and there are a number of other Linux companies going public — basically show that yes, you can actually make money in the open-source area.”
-Linus Torvalds

7. “Control over the use of one’s ideas really constitutes control over other people’s lives; and it is usually used to make their lives more difficult.”
-Richard M. Stallman

8. “It just makes it even harder for people to even approach the (open source) side, when they then end up having to worry about … public humiliation.”
-Linus Torvalds

9. “I founded the free software movement, a movement for freedom to cooperate. Open source was a reaction against our idealism. We are still here and the open-source people have not wiped us out.”
-Richard M. Stallman

10. “When it comes to software, I much prefer free software, because I have very seldom seen a program that has worked well enough for my needs, and having sources available can be a life-saver.”
-Linus Torvalds

11. “If you focus your mind on the freedom and community that you can build by staying firm, you will find the strength to do it.”
-Richard M. Stallman

12. “Anybody who tells me I can’t use a program because it’s not open source, go suck on rms. I’m not interested. 99% of that I run tends to be open source, but that’s _my_ choice, dammit.”
-Linus Torvalds

13. “’Free software’ is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of ‘free’ as in ‘free speech,’ not as in ‘free beer’.”
-Richard M. Stallman

14. “I’m doing a free operating system just a hobby, won’t be big and professional like gnu for 386 (486) AT clones.”
-Linus Torvalds

15. “Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software free, just like air.”
-Richard M. Stallman

Please if you have quote , share it with us.

Four Linux softphones reviewed

Many businesses are turning to Voice over IP (VoIP) to save money on infrastructure and communications costs, but just ripping out your existing phone system and replacing it with VoIP will not work. VoIP systems require IP phones or analog telephone adapters to allow your existing phones to work. If equipment costs are stopping you from experimenting with VoIP, softphones can provide an inexpensive way for businesses to get up and running with VoIP, as I recently discovered by putting Kiax, Linphone, Twinkle, and CounterPath’s X-Lite to the test.

A softphone runs on your computer and provides all the features and functionality of a regular phone. I tested the four Linux-based programs using an Asterisk server and multiple Linux workstations on an internal LAN. Kiax, Linphone, and Twinkle are open source. X-Lite is not, but is available as a free download.

Three out of the four support Session Initiation Protocol (SIP), a signalling protocol under development by the Internet Engineering Task Force (IETF) to establish VoIP connections. With its IETF backing, SIP is quickly becoming the standard protocol for VoIP. Kiax is exception. It uses Digium’s Inter Asterisk Exchange (IAX) protocol. The main advantage of IAX over SIP is its transparency to firewalls. IAX softphones work behind firewalls without the need for external proxy servers or the need to change firewall settings.

In addition to a signalling protocol, VoIP endpoints need to specify codec software that turns analog voice communication into digital packets for transmission over the network and back again at the receiver’s end. The choice of codec depends on the bandwidth available. The codec that gives the highest voice quality is the G.711u, which is the standard codec that traditional plain old telephone service (POTS) providers use. G.711u provides high voice quality but requires high bandwidth. Because we did our testing on a switched 100Mbps LAN — in other words, a very fast network — we used the G.711u codec with all the products, and found voice quality was not a distinguishing issue. Under these conditions, they all delivered roughly the same voice quality.

Let’s take a look at what does set these softphones apart.

Kiax

What makes Kiax stand out is its simple interface. Making and receiving calls is intuitive. Kiax sports a call register that lists all calls made and received. A nice touch is the ability to sort calls in the register based on whether they were incoming, outgoing, or missed. There is not much more to Kiax’s interface; simplicity is a good thing sometimes.

The major drawback for Kiax is its lack of SIP support. If there is an Asterisk server between Kiax (or another IAX client) and a SIP client, everything will work out. If not, forget it. Kiax can talk to SIP clients only through an Asterisk server.

Kiax has packages available for Debian, Red Hat, and SUSE, as well as a plain tarball with the Kiax binary. I opted for the tarball, and installation went without a hitch.

Linphone

Linphone is more than four years old, making it the grandfather of the bunch. Linphone is distributed only as source code; no binary packages are available from the project. Linphone requires the libosip2 package, which is included in Linphone’s download directory. An optional package providing support for the iLBC codec is there as well.

Along with meeting your VoIP needs, Linphone also has a simple instant messenger application built in. This eliminates the need to have two separate applications open for basic communication tasks. The default interface is simple, but offers power users a little more, which you can access by clicking on the “show more” check box in the main window.

Linphone’s biggest strength is its outstanding codec support. It not only supports multiple bit-rates for Speex, it even supports the very poor quality, but extremely low bandwidth, DoD 1015 codec. With all the codecs it supports out of the box, it is surprising that it requires a patch for iLBC support.

Linphone was not without its share of problems, all of which can be traced to the fact that I was upgrading to the latest release and not doing a fresh install. Version 1.1 requires Speex. That should not have been a problem, as I already had Speex installed. Of course, it required the latest version of Speex. No problem, I had the latest Speex installed. But wait, Linphone will not install without the speexenc program in /usr/bin. The only problem is that the Speex installation places it in /usr/local/bin. This is not a difficult problem to solve, but it’s something the user should not have to take care of.

The other problem after upgrading is that Linphone would no longer authenticate to my Asterisk server. Removing the password requirement from the Asterisk’s SIP configuration file did the trick. This may be fine on a LAN where you trust the users, but it’s probably not a good idea if you will be connecting to the outside world.

Despite the problems with upgrading, Linphone was otherwise rock-solid, as you might expect from a product that has been around for a long time.

Twinkle

Twinkle is the most ambitious of the group. At this time, Twinkle is only available as source code. It also requires GNU Common C++ and GNU ccRTP, and you can get both from its main download page. Once the requirements are out of the way, Twinkle installs without a hitch.

Twinkle supports a long list of features and has the most professional feel of the open source softphones. It supports two line appearances. If you are talking on line one and another call comes in, you have the option of placing the first call on hold and switching to line two to take the second. The User Profile section for account setup is the most intuitive and the best out of the four.

Twinkle comes with a few added services to simplify the user’s life. If you do not feel like talking, the Do Not Disturb feature will generate a SIP “480 Temporarily Not Available” response to anyone trying to call you. If you enjoy talking no matter who is calling, the Auto Answer feature connects all calls without your interaction. My favorite Twinkle feature is Call Redirection. With it, you can send calls to another user. Redirection can be set up for all calls, or for calls that come in when your lines are busy, or if you do not answer the call within a certain amount of time.

What’s not to like about Twinkle? Well, it lacks an address book and call history reports, though these features are planned for future releases. Twinkle is definitely a softphone to keep your eye on.

CounterPath X-Lite

Last, but not least, is X-Lite, the only proprietary softphone of the bunch. Although it’s not open source, it is free as in beer for personal or commercial use. Unlike the other softphones in this review, X-Lite is also available for Windows and Mac OS X. The Linux version is provided as a tarball with the X-Lite binary. Just download, unzip, and run.

X-Lite’s Audio Tuning Wizard runs when you start it for the first time. This is a feature the other softphones should adopt. It allows you to confirm that X-Lite is playing nice with your sound card and microphone. It even calibrates your microphone to adjust for the ambient noise level around the computer. These settings can be adjusted at any time by right-clicking the X-Lite client.

X-Lite’s biggest strength is the usefulness of its interface. Without accessing any menus you can adjust the speaker volume, adjust the microphone volume, and choose which codecs are enabled. Another advantage is its three line appearances, one more than Twinkle supports. As far as features go, X-Lite has just about everything you can expect in a softphone.

Well, almost. While its interface is simple, its menu options are not. X-Lite has an overwhelming number of settings. For example, why have a menu option to disable codecs when they can be toggled on and off directly from the main interface? Another downside is that some of the features the other softphones offer, like Auto-Answer and Do Not Disturb, are locked. I only found this out after trying to enable them with no luck. For those features to work, you must purchase X-Lite’s successor, CounterPath’s eyeBeam video and softphone. An audio-only version runs $30, and no Linux versions of eyeBeam are available at this time.

Which one wins?

Each of the four softphones has pros and cons. Kiax is mean and lean but works only in an Asterisk environment. Linphone is stable and mature, but may not be wise to deploy in an Asterisk environment due to authentication issues. Twinkle has a lot to offer, but is a relative newcomer to the game. X-Lite works on multiple platforms, but its free version comes crippled, and its paid version isn’t available on Linux.

Regardless of their individual issues, one thing is for sure: Each of these free softphones can help you evaluate whether VoIP is right for your company without expensive additional equipment.

Paul Virijevich is working to eliminate the “Linux consultants cost more” TCO myth. He recently started a consultancy providing cost-effective open source solutions to small businesses.

Softphone protocol and codec support

Kiax Linphone Twinkle X-Lite
SIP No Yes Yes Yes
Codec Support
G711a 64 Kbps No Yes Yes Yes
iLBC 13.3-15.5 Kbps Yes With patch No Yes
DoD 1015 2.4 Kbps No Yes No No

Source: http://www.linux.com/feature/48393

The top 10 reasons (of many more) to choose Zimbra Collaborative Suite instead of Exchange

 1. Zimbra is based on Open Sourced software providing flexibility
 2. Zimbra scales significantly better and with less hardware overhead
 3. Multi-client support (Mac OS X & WindowsXP have parity on feature set)
 4. Let’s be honest, it ain’t Microsoft!
 5. Flexibility of server platform deployment (RHEL, MacOS X, SuSE)
 6. Zimlets/SOAP/REST – ability to integrate with other systems
 7. Searching – ever try searching a multi-gig mailbox in Outlook?
 8. Attachment search/rendering
 9. Integrated Spam/Anti-Virus that actually works well.
 10. Zimbra Support – try getting the response time and quality of support from MS that you can get from the Zimbra corporate team and their local partners.

Zimbra and Hylafax integration

You can setup Zimbra CS as a gateway for HylaFax users to send fax out using the scheme <fax number>@fax.our.domain, following these steps:

 1. Edit file /opt/zimbra/postfix/conf/master.cf, append this line:
 2. fax    unix -    n    n    -    1    pipe
  
    flags= user=uucp argv=/usr/bin/faxmail -d -n ${user}
 3. Edit file /opt/zimbra/postfix/conf/transport, append this line:
 4. fax.your.domain  fax:localhost

  And then use this command to regenerate the transport.db file:

  /opt/zimbra/postfix/sbin/postmap /opt/zimbra/postfix/conf/transport
 5. Edit file /opt/zimbra/postfix/conf/main.cf, append this line:
 6. fax_destination_recipient_limit = 1

  Note: the process limit of 1 in the master.cf file is necessary with fax software that cannot handle multiple requests at the same time.

 7. Edit file /opt/zimbra/conf/localconfig.xml, modify the entry “postfix_transport_maps” as follow:
 8. <key name="postfix_transport_maps">
    <value>proxy:ldap:/opt/zimbra/conf/ldap-transport.cf, hash:/opt/zimbra/postfix/conf/transport</value>
  </key>

  Note: specify dbm instead of hash if your system uses dbm files instead of db files. To find out what map types Postfix supports, use the command postconf -m.

 9. Then of course, restart the Zimbra MTA service with command (as zimbra user):
 10. zmmtactl stop
  zmmtactl start

Note: be sure to not advertise fax.your.domain in the DNS 🙂

This process has been tested on Zimbra CS Open Source edition 5.0.9 and HylaFax 4.4.4 running on the same Linux CentOS 5 machine.

Ngày Hội Tự do cho Phần mềm 2008 (SFD2008)

Thứ bảy 20 tháng 09 năm 2008
10g00 đến 18g00
Trung tâm CNF tại Viện tin học Pháp ngữ (IFI)
Ngõ 42 Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày Hội Tự do cho Phần mềm (SFD) nhằm quảng bá việc sử dụng các phần mềm tự do mã nguồn mở (FOSS) ở khắp thế giới. Mục đích chủ yếu của ngày SFD là nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng người dùng về những thuận lợi sẽ được mang lại nếu ứng dụng những phần mềm tự do mã nguồn mở có chất lượng cao trong ngành giáo dục, chính phủ, tại cơ quan, tại nhà, v.v.

Nếu như tổ chức phi lợi nhuận Software Freedom International phối hợp sự kiện SFD ở quy mô toàn cầu, đặc biệt bằng cách gửi các dụng cụ giúp các nhóm địa phương tuyên truyền cho ngày SFD, việc tổ chức ngày SFD thực tế được giao cho các nhóm người tình nguyện đã tập hợp để tổ chức ngày SFD tại địa phương của mình một cách tự do và chủ động.

Năm nay, Ngày Hội Tự do cho phần mềm SFD sẽ diễn ra khắp thế giới vào ngày thứ bảy 20 tháng 09/2008.

Tại Hà Nội, nhóm người dùng GNU/Linux tại Hà Nội (Hanoilug) phối hợp với trung tâm CNF của Tổ chức hợp tác đại học Pháp Ngữ (AUF) sẽ tổ chức ngày SFD 2008 tại Viện tin học Pháp ngữ, ngõ 42 Tạ Quang Bửu (Quận Hai Bà Trưng), từ 10g00 đến 18g00, ngày 20/09/2008. Nhiều sinh hoạt sẽ được tổ chức : phát CD Ubuntu và FOSS, trò chơi, văn nghệ, triển lãm, truy cập internet tự do… Chương trình ngày SFD 2008 có thể tham khảo tại trang web: http://wiki.hanoilug.org/.

Mọi người quan tâm đến Phần mềm Tự do mã nguồn mở đều có thể đến (vào cửa tự do) để tìm hiểu thêm về phần mềm tự do mã nguồn mở và mang về các đĩa CD và các món quà hấp dẫn khác.

Để biết thêm chi tiết: Trung tâm CNF (04-868.48.85 ; cai@vn.refer.org)

Việt Nam ‘đồng hành’ với thế giới về cloud computing

Ông Trần Viết Huân, Kỹ sư trưởng CNTT của IBM Việt Nam, khẳng định tuy xu hướng điện toán máy chủ ảo mới xuất hiện được khoảng 1-2 năm nhưng các cơ quan chính phủ và trường đại học đã đang áp dụng hiệu quả mô hình này.
Cloud computing – cách mạng điện toán giá rẻ nhờ Internet

Trong hai ngày 4-5/9 tại khách sạn Horison (Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ (MoST) cùng tập đoàn IBM đã tổ chức Hội nghị đổi mới và sáng tạo năm 2008 (Vietnam Innovation Summit 2008) nhằm tổng kết các hoạt động mà hai bên đã tiến hành trong thời gian qua, thảo luận về nguồn mở/Linux và một số lĩnh vực khác trong chương trình hợp tác mở rộng.

Sau 18 tháng phối hợp, IBM và MoST đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Cổng thông tin VIP (Vietnam Information for Science and Technology Advance Innovation Portal – Đổi mới và sáng tạo trong khoa học và công nghệ VN) đã bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2008 trên nền công nghệ điện toán đám mây của IBM. Hệ thống tương tác trực tuyến này đang được chính phủ và các trường đại học trong nước sử dụng để xây dựng chương trình đào tạo SSME (SSME là một môn khoa học và lĩnh vực nghiên cứu mới, tích hợp nhiều mặt của khoa học máy tính – kỹ thuật, khoa học quản lý – chiến lược kinh doanh và khoa học xã hội).

Cũng theo ông Trần Viết Huân, cổng VIP ứng dụng cloud computing sẽ tạo ra môi trường sáng tạo mà tại đó các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên… có thể chia sẻ thông tin, cùng xây dựng bài giảng, thiết lập cộng đồng nghiên cứu và hợp tác, nhờ đó tăng tính liên kết giữa người dạy và học.

VIP sẽ còn tiếp tục được cải tiến để phục vụ một số chương trình cộng tác khác, như An toàn thực phẩm/Truy tìm nguồn gốc thực phẩm, Quản lý chuỗi cung ứng, các dịch vụ y tế và theo dõi các bệnh truyền nhiễm…

Stephen Braim, Phó giám đốc chương tình hợp tác chính phủ tại IBM khu vực châu Á Thái Bình Dương, cho hay hãng này chọn hợp tác với MoST vì tin tưởng Việt Nam có tiềm năng trở thành đối tác thương mại hấp dẫn và một thị trường có tính cạnh tranh cho sản phẩm và dịch vụ so với các nước láng giềng và cả trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ cần xây dựng “hệ sinh thái kinh doanh số” (digital business ecosystem) dựa trên các dự án về nguồn mở, hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), thậm chí rất nhỏ (micro enterprise).

Đá đấu với XeOnline

Hi all,

Sau trận đấu “trên chân” đối thủ, kết thúc với tỷ số 4-2 (1 phần nhờ sự xuất sắc của thủ môn Toàn phía đội bạn giữ mành lưới gần như sạch cho đến gần cuối trận), đội bạn dự định tái đấu với ta.
Nhưng theo lời khuyên của “chuyên gia” tuanta, trận tái đấu sẽ được tổ chức vào 1 dịp khác khoảng 1 tháng nữa để đội bạn có thời gian “tập luyện” thêm :).

Thứ 7 tuần này, mong anh em ra đủ để chúng ta cũng tranh thủ tập luyện, sẵn sàng cho những trận đấu tới với mọi đối thủ!

Chào thân ái và quyết thắng!

css.php