Upgrade Fedora Core 9 to 10 using yum

Chào mọi người, Fedora Core 10 đã chính thức được phát hành. Hiện tại, iWay cũng đã download LiveCD, full install DVD và tạo local repositories cho FC10. Mọi người có thể upgrade từ FC9 hiện tại lên FC10 mới với nhiều tính năng cập nhật theo các bước sau: Nếu đang dùng bản OpenOfficeContinue reading “Upgrade Fedora Core 9 to 10 using yum”

Gartner Says as Number of Business Processes Using Open-Source Software Increases, Companies Must Adopt and Enforce an OSS Policy

STAMFORD, Conn., November 17, 2008 — Adoption of open-source software (OSS) is becoming pervasive, with 85 percent of companies surveyed currently using OSS in their enterprises and the remaining 15 percent expecting to in the next 12 months, according to Gartner, Inc. The Gartner survey was conducted in May and June 2008 and included 274 end-userContinue reading “Gartner Says as Number of Business Processes Using Open-Source Software Increases, Companies Must Adopt and Enforce an OSS Policy”

ZCS 5.0.11 Available for Download

Greetings Everyone, Zimbra Collaboration Suite version 5.0.11 is now available for download. We recommend all users upgrade at this time. Customers and Partners may download it at the Zimbra web site ZCS 5.0.11 contains many important enhancements and bug fixes, including: Bulk user provisioning is now available in the Admin Console (.csv import) Mail movedContinue reading “ZCS 5.0.11 Available for Download”

Tâm tư một người Mỹ về Obama

Dưới đây là cảm xúc của William J. Kole, trưởng văn phòng của AP tại Vienne, Áo, trước kết quả bầu cử tổng thống Mỹ và ảnh hưởng của nó tới những người dân bình thường. Cô gái người nước ngoài, không quen biết tôi, mà lại đến hôn tôi. Chỉ vì tôi là ngườiContinue reading “Tâm tư một người Mỹ về Obama”