Reset mật khẩu “root”

Nếu “lỡ” quên mật khẩu “root”, bạn có thể theo các bước sau để reset mật khẩu:

 1. Vào Single User Mode:
  • khởi động lại máy chủ.
  • khi màn hình hiện chọn hệ điều hành (hoặc kernel) để boot, nhấn phím “A” để vào chế độ nhập tham số kernel.
  • nhập thêm ” 1″ (dấu cách + chữ “1”); Enter.
  • máy sẽ boot vào Single User Mode mà không cần gõ mật khẩu.
 2. Đổi mật khẩu: bằng lệnh “passwd”; gõ mật khẩu 2 lần.
 3. Reboot lại như bình thường.

Note: cách này chỉ thực hiện được khi bạn ngồi trước bàn phím máy chủ.