Reset mật khẩu “root”

Nếu “lỡ” quên mật khẩu “root”, bạn có thể theo các bước sau để reset mật khẩu: Vào Single User Mode: khởi động lại máy chủ. khi màn hình hiện chọn hệ điều hành (hoặc kernel) để boot, nhấn phím “A” để vào chế độ nhập tham số kernel. nhập thêm ” 1″ (dấu cáchContinue reading “Reset mật khẩu “root””