Chính phủ, doanh nghiệp tăng cường chống vi phạm phần mềm

Không còn mức phạt 15-20 triệu đồng áp dụng cho tất cả các giá trị vi phạm thậm chí lên tới vài tỷ đồng, các doanh nghiệp đang đối mặt với mức phạt tới 500 triệu đồng và nguy cơ xử lý hình sự. Hành lang pháp lý chặt chẽ là nỗ lực của cảContinue reading “Chính phủ, doanh nghiệp tăng cường chống vi phạm phần mềm”

Phần mềm xử lý ảnh nguồn mở

Định dạng mở cho ảnh đang được sử dụng rộng rãi. Phần mềm nguồn mở xử lý ảnh cũng không thiếu những phần mềm tốt hoặc chí ít là đáp ứng các chức năng cơ bản của người dùng thường cũng như designer. Có thể kể đến một số phần mềm sau: Inkscape: xử lýContinue reading “Phần mềm xử lý ảnh nguồn mở”