Phần mềm xử lý ảnh nguồn mở

Định dạng mở cho ảnh đang được sử dụng rộng rãi. Phần mềm nguồn mở xử lý ảnh cũng không thiếu những phần mềm tốt hoặc chí ít là đáp ứng các chức năng cơ bản của người dùng thường cũng như designer.

Có thể kể đến một số phần mềm sau:

  • Inkscape: xử lý ảnh vector
  • GIMP: xử lý ảnh bitmap

Cả 2 phần mềm trên đều hoạt động tốt trên cả môi trường Linux và Windows.

Để cài đặt trên Fedora có thể dùng: “yum install inkscape“.

Cài đặt trên Windows thì có thể download gói phần mềm từ website chính thức.