FOSSASIA 2014 – Day 1

Friday, February 28th, 2014:

Then FOSSASIA 2014 started with Welcome speech from organizers and the event host.

During Opening ceremony, I got a keynote representative for Fedora about “The Future of Fedora Project”. In 5+ minutes, I tried to speak out the overview of Fedora and Fedora.next to give people some most important information attract more people come to Fedora dedicated sessions in the afternoon.

In the afternoon, I presented “Fedora.next – The Future of Fedora” in more details.: where we are, what we would like to do in the future, why and how we do that, etc. People paid special attention on Server and Cloud products with a lot of questions about what we do in Cloud area.

My Fedora.next slides: https://speakerdeck.com/tuanta/fedora-dot-next-an-introduction (thanks to Matthew’s slides)

There is a dedicated room for Fedora in FOSSASIA 2014. Following my presentation, Sirko Kemter presented some basic terms in Fedora with Fedora A-Z Guide. It is really exciting presentation with a lot of nice graphics.

In the afternoon, Sirko had another interesting talk about Seven ways to contribute to Fedora (without programming). People seems more interested in contribution to Fedora since they have got more choices to join and contribute to Fedora and Open source.

The day ended with an exciting joined dinner for all speakers. We did go along the Lonle Sap river by boat, drank beer, made friends, chatted and so on 🙂

See more: series of photos.

FOSSASIA 2014 – Day 0

Thursday, February 27th, 2014:

It was excited since my flight took off in time and in fact, I got two travel mates: Nang Thang and Arky (I usually travel to FOSS events alone 🙁 ). It was also my first time of first class lounge usage (thanks to the new golden GLP card 🙂 ).

It was great to meet old friends again in Phnom Penh, Kushal, Sirko and many others. There was a nice pre-meetup in the evening. I took this chance to chat with old friends as well as new ones, share some initial ideas and tasted Angkor beer 🙂

Thanks to Mario, Phuc and all organizing team to make it.

See more: series of photos.

Openroad, con đường phát triển phần mềm nguồn mở cho Việt Nam

Buổi họp bàn về định hướng phát triển và tổng kết pha 2 của dự án Openroad diễn ra ngày 29/11/2013 tại trường Đại học Duy Tân, một trong những thành viên tích cực của dự án.

Hội nghị đã thống nhất các định hướng chính của dự án bao gồm:

 • Tiếp tục phát triển nền tảng Openroad trở thành một Market Place cho tất cả các dự án PMNM tại Việt Nam
 • Tích hợp cùng với các nền tảng tương tự trên thế giới như OpenrayJoinup, chia sẻ các PMNM và các thông tin liên quan phục vụ cho nền hành chính điện tử (hiện tại Joinup đang hosting hơn 300 PMNM phục vụ cho hành chính công các nước liên minh châu Âu, cùng rất nhiều các ý tưởng, kinh nghiệm, kiến thức…).
 • Phát triển cộng đồng PMNM Việt Nam theo đúng mô hình thế giới với đầy đủ các thành phần: khu vực nhà nước (public sector), các viện nghiên cứu / trường đại học (academic), các công ty (companies / industry), các lập trình viên / nhà tích hợp hệ thống độc lập (individual).
 • Phát triển các PMNM phục vụ cho mọi nhu cầu xã hội, tập trung vào các giải pháp có nhu cầu cao trong xã hội.

Các định hướng được làm rõ đã giải tỏa nhiều băn khoăn của các thành viên đang và sẽ tham gia, đồng thời là tiền đề để các thành viên có thể bàn thảo và thống nhất các vấn đề về định hướng, kế hoạch khung và các kế hoạch hành động cụ thể.

Để thực hiện được theo định hướng, kế hoạch đã và sẽ xác định, dự án sẽ có một mô hình tổ chức mở, phù hợp với các dự án PMNM nói chung, bao gồm các Ban, Nhóm, Chức danh quan trọng:

 • Ban điều hành chung (Board of Management): đã hình thành.
 • Project Leader: Lê Trung Nghĩa (Bộ KH-CN)
 • Ban công nghệ, kỹ thuật (Engineer Steering Commitee): chịu trách nhiệm define kiến trúc và các tiêu chuẩn để kết nối các thành phần của dự án, các vấn đề về phối hợp hoạt động và các vấn đề khác liên quan đến công nghệ, kỹ thuật.
  Thành viên: Lê Trung Nghĩa, Trương Anh Tuấn (công ty iWay), Tạ Quang Thái (công ty EcoIT), Lưu Thanh Trà (ĐH Hoa Sen), Trương Tiến Vũ (ĐH Duy Tân)
 • Ban truyền thông (PR/Marketing): chịu trách nhiệm về quảng bá cho dự án.
  Thành viên: Võ Thái Lâm (công ty Lạc Tiên), Vũ Thế Bình (công ty Netnam)

Về tình trạng hiện tại, tiến độ dự án trong phase 2 đang tiến triển tốt => nên tổ chức buổi tổng kết phase 2 và mở tiếp phase 3 với việc kết nạp thêm một số thành viên mới trong tháng 2 (sau Tết).

Một trong những vấn đề cần quan tâm khác là gây quĩ và chi tiêu quĩ dự án Openroad. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu là sử dụng quĩ đúng mục đích, đúng hoạt động cần thiết, công khai, minh bạch, hỗ trợ được cho các thành viên tham gia.

Quĩ hiện tại phần lớn có được từ nguồn KH-CN. Trong tương lai, sẽ phải có những hình thức gây quĩ khác. Mỗi nguồn quĩ sẽ đòi hỏi phải thực hiện việc thu/chi theo đúng qui định cụ thể.

Về chi tiêu quĩ, cần lập ra danh mục các khoản được phép chi và giới hạn trần cho mỗi khoản mục. Một số khoản mục chi được đưa ra bàn thảo bao gồm:

 • Chi cho các hoạt động, hội họp (events, activities) trong nội tại dự án.
 • Chi cho các hoạt động kết nối với các cộng đồng, dự án PMNM bên ngoài, bao gồm các hoạt động với cộng đồng Quốc tế (travel subsidies).
 • Chi cho các hoạt động về hợp tác quốc tế với các tổ chức, chính phủ trên thế giới.
 • Chi cho các media, swag, marketing materials.
 • Chi hỗ trợ một phần cho quĩ lương nhân viên các công ty thành viên của dự án: đề xuất này của Lâm gặp phải ý kiến phản đối của Tuấn do chưa hề có tiền lệ trong cộng đồng PMNM trên thế giới. Trên thế giới, các dự án PMNM chủ yếu nhận được funds và các đóng góp về nguồn lực từ các công ty dựa trên lợi ích mà mỗi công ty nhận được từ việc tham gia dự án đó.
 • References: https://fedoraproject.org/wiki/Ambassadors/APAC/Reimbursement

Cuộc họp kết thúc và như mọi khi… Free Beer 🙂

Fedora Community Engagement – Can Tho 2013

We had a cool event with a lot of information provided to students and lectures. The 24th of Aug is also Linux Day and Fedora presence here was on the right time 🙂

Although students and lectures at Can Tho University, especially IT faculty ones, have been familiar a bit with Linux and FOSS, they had contributed to FOSS very rarely. This was one of very first time they met FOSS community and Fedora would be impressed them a lot.

The event had been well prepared before. Thanks to other Fedora Ambassadors, Hon and Thang, and Prof. Hung, Prof. Tan and students from Can Tho university helped me to make this happened. All I have to do were to book a ticket and fly to Can Tho city. Everything was arranged fine.

The event started with an Opening speech by Prof. Hung, deputy head of IT faculty to warm up all. Then I delivered a talk about Fedora Community Update to give attendees an initial image about Fedora Project and Community.

After that, Hon presented about some new features in Fedora 19 with a nice video at the end to introduce the most important ones. The event continued with a special session which marked the way back of Mario Behling, who has been a long time Fedora contributor. He introduced something about Virutal working opportunity to encourage students to join into FOSS community like Fedora to learn more about technologies, communications, etc. which are quite important for their future work. Hopefully, after the event, Fedora Ambassadors and contributors in Can Tho can take their roles stronger to organize a local Fedora community there.

We reserved about 1h30 at the end of event for questions and answers. Students asked a lot of questions about Fedora and FOSS and all were answered clearly. They understood more about how I can earn values/benefits by contributing to Fedora.

And time was up. The event was ended with a short Closing speech by Prof. Hung. About 100 Fedora 19 Multi-desktop DVDs and stickers have been given away.

Thanks for everyone who helped me to prepare and who attended to the event. Together we made this happened. Hope to see you a lot in Fedora community work in the near future.

Some event photos: https://plus.google.com/photos/113699770009845572774/albums/5915883619832063377

Truong Anh Tuan
Fedora Ambassador

Fedora meetup in Danang Nov-Dec 2012

FOSS community is growing in Danang, the largest city in the middle of Vietnam. And my trip is really successful.

In my two days working in Danang, I got interesting discussions with Danang FOSS groups and motivated them to connect together as a larger/unified FOSS community. I met professors at Duy Tan university, the state department of Information and Communications of Danang and DanangLUG.

At Duy Tan university, in the discussion with the head professor of Information Technology faculty, we agreed to support professors and students there to build a FOSS community inside the campus. They will involve into FOSS projects, especially Fedora; do more research and development with/in FOSS. Currently, there are some FOSS-related subjects in Duy Tan university. With Fedora/FOSS community growing, students will have more and more opportunities to join into FOSS projects to work on real ideas. If we have a good plan, some of them could be active contributors to Fedora and related work.
I will continuously discuss with them to make a detailed plan.

Next, in the meeting with the state department of Information and Communications of Danang (with Duy Tan’s professor presents), I got their commitment on supporting (from government side) the FOSS community building in Duy Tan university and Danang.

DanangLUG has been established for a few months and they have got some first activities/events. Some of them have been active in FOSS contributions for years. I discussed with them to join directly into Fedora Project and contribute to Fedora. I believe that we will have chances to congratulate more Fedora Ambassadors and contributors soon and the first release party for Fedora 18 could be held in Danang in January 2013.

To-do list:

 • Make a detailed plan for FOSS community building in Duy Tan university, push Fedora related tasks into, and support them continuously.
 • Connect DanangLUG, FOSS community at Duy Tan university and state department of Information and Communications of Danang together.
 • Organize Fedora activities and events in Danang to “recruit” more Fedora contributors.
 • Support them for Fedora swags and media.

Some related news and media:

The 3rd day at FUDCon KL 2012

It’s the last day in KL. To be honest, this day is not so exciting as two previous days. It may simply cause by the feelings (everyone is more tired after several days working hard) or by the quality of talks or both.

I was impressed with the talk “Spam fighting with Postscreen” by Christoph. The presentation analysed spam issues, how they do effect onto the whole email systems (network, hardware, time, fishing, malware, etc.) and how we can do to fight against them with Postscreen. I saw it’s a big thing to learn then I will try it as soon as I come back.

The day was exciting back with closing ceremony from Red Hat guy. He shared about how FOSS community important, how Fedora, Red Hat as well as the remain FOSS community to collaborate to make a better world.

Last, but so exciting thing is the small lottery with two tablet gifts from OSCC-MAMPU. The day closed with a big luck for a volunteer (he got the bigger tablet :D). That’s also a big thanks from all of us to organizers and volunteers who make the FUDCon success.

Thanks to all for getting together to make the Fedora community stronger and stronger.

Truong Anh Tuan
Reported from Hanoi (after safe trip back from KL)

The 2nd day at FUDCon APAC KL 2012 – time for improving Fedora activities and contributions in APAC

This article is special for noting all our activities here for the goals of improving Fedora activities and contributions in APAC in the future.

Things need to be discussed have been prepared in APAC ambassadors weekly meetings and put all to a wiki page. Before the FUDCon, everything was in place. Firstly, I thought we should have a separated session where everyone can join together to discuss prepared things face to face. So, after discussion with KageSenshi (he’s also the main organizer), I recognized the, this is not a regular talk and it’s better to discuss internally, among Fedora contributors, not publicly for everyone since people who are not Fedora contributors may not understand what we discuss at all. That should save time for both Fedora contributors and other FUDCon participants. Then we were completely right.

A *small* discussion (about one and a half hour) among over ten Fedora contributors at FUDCon was decided and arranged so quickly. We discussed a lot of things about how to get the APAC bi-weekly meetings more efficient. They should be for making decisions, not for discussions, although we can sometimes discuss a little more before making decisions. Therefore, all discussions should be discussed via mailing list, trac, etc. as much as possible before the meeting. Agenda of meetings should be also reduced to focus on which should be opened in the meeting for decision making. That should be also good to get the most active ambassadors to come, although it’s still open for everyone.

Beside that, we discussed more about the budget allocation and budget approval process in Fedora world wide as well as in APAC, media/swags distributions process in APAC, FreeMedia program and Mentoring program. KageSenshi told us about his CampusCamp idea. I think, it’s good idea for making/encouraging the Sharing culture in APAC.

Budget allocation and approval processes with in APAC as well as all the Fedora community should be one of the most important things. You know, Fedora has been funded from several sponsors and the biggest one is Red Hat; but how to use that fund more efficiently is still a big question. IMO, funds should be put to right persons, for right activities, in right places and at the right time. To get this done, we (Fedora community) need to have a clearer budget allocation process and update that information to everyone; also, in APAC, we should have a more efficient approval process where fund requests would be reviewed carefully but faster, and reimbursement, e.g., would be done much faster. I know a proposal is being discussed within FAmSCo and some others. I will follow it and contribute more to.

In the whole day to tried to catch all up and got some other face to face meetups with other Fedora contributors who can not join previous discussion to discuss more with them. It’s great to see that all of them also agree with us.

I noted all discussed items in the memo. Then I will create a wiki to put these things all for everyone to contribute and discuss more later.

Thanks KageSenshi for your great idea and thanks everyone for all your contributions. I myself believe that APAC community must be better and better after FUDCon KL.

Last but not least, the 2nd day closed with a exciting FUDPub. See all funny pictures here.

Then now, the last day of FUDCon started…. 🙂

Truong Anh Tuan
Reported from KL

The 1st day in KL – Keynote from cwickert and Barcamp-style sessions

The day-0: flying to KL. It is not difficult to find to the venue. Thanks for Fedora Malaysia and organizers for your good preparation, especially the travel booklet. Then I can give my hands to help them get the last things done in time.

The FUDCon day-1 started with an interesting keynote given by Christoph Wickert about Leadership in Fedora. He got all understand how Fedora leadership organized, advantages and comparison with leadership in general.  Fedora does not have leaders in the same meanings as general leadership. Fedora “leaders”, if we can call that, should be more similar as guides. Everyone is equal in a flat situation, you can contribute things as many as you want. Fedora participating model is open, flat, flexible, mutating, autonomous and guidance.

The slide beside should be good to summarize what we got from the keynote.

And thanks Ankur Sinha for his nice video of the keynote.

After keynote is time for barcamp-style sessions. A lot sessions were introduced and then fifteen of them has been voted to be held in the afternoon. Honestly, the topics were not so hot as their names :). I saw, almost FUDCon participants are newbies. They are students at APIIT-UCIT. Over a half of them even have never used Linux. Therefore, the talks should be easy to understand for them.

Some other sessions, especially ones presented by Christoph (I attended) are more interesting (IMHO :). We discussed about a mechanism to collaborate with other available FOSS communities and then some LiveUSB stuffs/issues. Unluckily, there is no members from other FOSS communities attend the session then there is no final decision. This may be an interesting topic, however, so it should be continued on the mailing list.

For ones have Facebook access, you can see all my nice pictures shared on Facebook.

Reported from KL by
Truong Anh Tuan, Fedora Contributor

Three days in FUDCon Milan 2011 – Day 3

The last day started at 9:30 AM too. Attendees proposed their sessions/presentations in barcamp-style again. After going around to share and learn a lot of interesting topics, I attended the most interesting one of the day, where Pierros Papadias, the chair of Fedora Ambassadors Steering Commitee moderated a talk about Fedora Ambbassadors’ work and how to improve everything. A long list of things were proposed by everyone and then Robyn came. At that time, we were discussing about the responsibility of FamSCo and CommArch about reimbursement. Some people complained they had not got reimbursement yet athough they filed tickets and got all done as needed. Robyn came and she was so surprised why it had been happened. It was a very positive and constructive discussion and lastly, Robyn promised everything would be fine after this discussion. I didn’t know if there is any related thing, but in that such evening, two my open tickets have been solved, god blessed me 🙂

The day ended with the closed ceremony. FUDCon Milan 2011 was ended sucessfully. See you all at the next FUDCons, FADs as well as any events.

I would take the time left to explore Milan, the capital of fashion.

Three days in FUDCon Milan 2011 – Day 2

The day started at 9:30 AM with the open ceremony speech from Jared Smith, our Fedora Project Leader. Then everyone proposed their sessions/presentations in barcamp-style. All proposed sessions/presentations were voted and then arranged to five rooms, two big ones and three smaller ones.

The most impressive session in the day is the presentation “You could be the next FPL” by Jared Smith, the current FPL. Jared talked about FPL’s work, tools, his attempts to get tider with the community and organize a better one, his feelings, his thoughts, etc. A lot of questions were asked about FPL, the project and the community.

Beside that, I went around and share/learn a lot of interesting things with other speakers/attendees from the way Fedora made, Fedora packaging, D-bus message queue and the necessary changes in Spin process proposed by Christoph.

There were just about five people in that Christoph’s session. However, it’s so interesting and useful with me. I understood the current process how a spin made and knew the new changes Christoph proposed to make it better. I knew how to make my idea of a spin for disabled people to real. Just a thought of a long time idea, I would keep in touch with Christoph and others.

We had got a nice FUDPub in the evening. On the way to Troppapizza, I discussed with Robert Scheck about Ambassador Mentor work. It’s not easy but also not too difficult. One of the main things a mentor should remember that to keep new ambassadors active, mentor should wait for their requests, and at all time, help them to get their ideas and work done.

FUDPub was really nice. I ate a lot of Italian pizza, a lot :), with a big glass of Italian beer then some little more (over a litre, wow :). It was ended at over 1:00 AM so I, Christoph, Pierros and someone came back to the hotel while almost others go to other places for more beer :). It’s carzy and so fun 🙂