Zimbra Desktop Beta 5

Dear friends and colleagues,

Zimbra Desktop vừa phát hành bản Beta 5, chúng ta đang đến rất gần bản chính thức đầu tiên.

Zimbra Desktop beta 5 có nhiều cải tiến so với bản trước đó, bao gồm:

  • Hỗ trợ người dùng share mailbox, documents… tương tự phiên bản Webmail online.
  • Hỗ trợ Calendar trong Yahoo! Mail tốt hơn.
  • Hỗ trợ đồng bộ sổ địa chỉ Gmail (bản beta 4 mới hỗ trợ Zimbra và Yahoo! address book).
  • Hỗ trợ Inquisitor trên web search bar (xem: http://www.inquisitorx.com/)
  • Cải tiến chức năng import/export
  • Cải tiến GUI tiện dụng hơn
  • Tăng cường tính bảo mật bằng việc kiểm tra SSL certificate kỹ hơn.

Các bạn có thể cài đặt theo chức năng update tự động từ phiên bản Zimbra Desktop mới hoặc download tại: http://www.zimbra.com/products/desktop.html (đã được download lưu trong thư mục /mnt/pub mapped từ máy chủ Z tại iWay)

Xem chi tiết tại: http://www.zimbrablog.com/blog/archives/2008/12/zimbra-desktop-beta-5-sharing-fisheye-yahoo-google-cal-sync.html

Liên hệ iWay FLOSS Support team để được trợ giúp.

Enjoy it!