So sánh Zimbra và Google Apps: cách tổ chức Email

Một trong các điểm khác biệt quan trọng giữa Zimbra và Google Apps là cách thức tổ chức lưu trữ và hiển thị Email. Thay vì sử dụng folder, Google đánh nhãn các Email và hiện các nhãn bên danh sách bên trái tương tự folder. Google nghĩ rằng cách đánh nhãn sẽ tiện lợiContinue reading “So sánh Zimbra và Google Apps: cách tổ chức Email”