Một số tính năng mới trong Fedora 11 – Leonidas

Tăng tốc độ khởi động Fedora 11 khởi động hệ thống trong vòng 20 giây hoặc nhanh hơn bằng việc ứng dụng kernel mode setting (KMS). Tự động cài đặt font và kiểu file (mime) Chức năng nãy rất hữu dụng cho người dùng mới bắt đầu làm quen với Linux, thậm chí là mớiContinue reading “Một số tính năng mới trong Fedora 11 – Leonidas”