Những phần mềm nguồn mở tốt nhất năm 2010

Danh sách Những ứng dụng nguồn mở dành cho doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2010 đã được InfoWorld bình chọn bao gồm bốn nhóm: Ứng dụng, phần mềm phát triển ứng dụng, nền tảng và tầng trung, phần mềm mạng. Giải thưởng BOSSIE Awards 2010 – Nguồn: InfoWorld Chín chương trình thuộc nhóm Ứng dụng nhận giảiContinue reading “Những phần mềm nguồn mở tốt nhất năm 2010”